Vores ydelser er centrerede omkring rådgivning om statsstøttereglerne, konkurrencereglerne, EU-procesret og generel EU-ret. Specielt fylder rådgivning om statsstøttereglerne i Danmark og EU meget i vores firma, hvor vi bistår både støtteydere, støttemodtagere og konkurrenter til støttemodtagere.

Vi rådgiver inden for alle sektorer og brancher, men har igennem årene opnået et særligt indgående kendskab til visse brancher og sektorer, herunder navnlig: Energi og forsyning - Landbrug og fødevarer – Infrastruktur - Forskning, Udvikling og Innovation -  Diskriminerende skatter og afgifter.